Afwikkelen nalatenschap

Het belang van een executeur

fas fa-arrow-down

Benoem in uw testament altijd een executeur. Dat kan een familielid zijn of een ter zake kundige relatie. Maar u kunt ook een professionele buitenstaander als executeur benoemen in uw testament.
Zoals een RegisterExecuteur die aangesloten is bij www.nabestaandeontzorgen.nl

Bedenk dat er bij een erfenis emoties en geld bij elkaar komen en dat is vaak een explosief mengsel. Niet zelden ontstaan er ruzies over bijvoorbeeld de verdeling van de boedel. Als u executeur bent of als erfgenaam belast bent met de afwikkeling van een nalatenschap en daarbij hulp nodig heeft kunt u ons ook altijd consulteren om u met raad en daad bij te staan.

Wij verzorgen desgewenst ook de (laatste) aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.
Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt vaak de vraag aan de orde:
  • Zelf doen
  • Laten doen
of
  • Samen doen.
Bij de afwikkeling komen juridische, fiscale, administratieve en praktische zaken aan de orde.
U kunt ons opdracht geven tot verrichten van de werkzaamheden, maar ook een deel van de werkzaamheden. Wij werken dan samen met de erfgenamen en de executeur. Wij zorgen ook voor optimale fiscale afwikkeling. Betaalt u niet teveel erfbelasting!

Wij verzorgen desgewenst ook de (laatste) aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.